Kvalitet i fokus

Gå til hovedinnhold Gå til meny

Kvalitet i fokus

Trygge produkter gir trygge forbrukere.

Det er et stadig økende fokus på matens kvalitet og på matsikkerhet. Den enkelte forbruker blir stadig mer bevisst, og stiller krav til kvalitet og sikkerhet, i tillegg til informasjon om blant annet ingredienser og opprinnelse.

Alle produkter fra Bakehuset skal være helsemessig trygge og oppfylle alle offentlige krav. Dette sikrer vi gjennom dokumentasjon i egne kvalitetssystemer og offentlige krav. Vi jobber etter mattrygghetsstandarden ISO 22000.

Vi har jevnlig oppfølging og kjører interne revisjoner for å sikre at systemet blir forstått, etterlevd og videreutviklet.

Bakehuset jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og risikovurderer sine prosesser fra råvarer til ferdig produkt og transport.

Vi er sertifisert av DNV GL – Det Norske Veritas Germanischer Lloyd.

Vårt mål er at forbrukere og kunder skal få produkter som både er og oppleves som trygge.

Relevante artikler